E-Fatura / E-Defter

E Fatura / E Defter/

Elektronik faturalama, oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalaşma biçimidir. Elektronik fatura düzenlemek ve göndermek isteyen Anonim Şirket veya Limited Şirket statüsünde bulunan mükellefler ve kamu kurumları, Elektronik Fatura Uygulaması üzerinde oluşturdukları kullanıcı hesapları ile;

• Kayıtlı kullanıcılara elektronik fatura gönderebilmektedir.

• Kayıtlı kullanıcılardan elektronik fatura alabilmektedir.

• Gönderilen veya alınan elektronik faturalarını bilgisayarlarına indirerek, elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilmektedir.

Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-Faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-Faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-Faturayı kabul etmek zorundadır.

Ticari Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-Fatura Uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

Elektronik Defter Uygulaması Nedir?

Elektronik defter çalışmaları ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale getirilmiştir. Elektronik defter uygulaması ile;

• Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükler değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize edilerek bu defterlerin değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağı garanti altına alınacaktır.

• Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülükleri ortadan kaldırılacaktır.

• Uzaktan denetim yapılabilmesi mümkün hale gelecektir.

• Uluslararası ortak denetime imkan sağlanacaktır.

• Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel, hem de iç ve dış denetim ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlanacaktır.

 

Elektronik Fatura ve Elektronik Defterin Faydaları 

• Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinin kısalması

 Baskı, kağıt, posta giderlerinin azalması

• Arşivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalması

• Tedarikçi ve müşteri arasında postanın gecikmesi, kayıp, yırtık, silik yazı gibi sorunlardan doğan anlaşmazlıkların ortadan kalkması

• Kağıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kağıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi

• Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması

• İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi

• Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlanması

• XBRL-GL veri formatı sayesinde, firmalardan çeşitli sebeplerle (bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatında bilgiler sunulabilmesi.

 

Birleşik Uzmanlar sunumu için tıklayın

Birleşik Uzmanlar çözümü için bize ulaşın