DYNAMICS AX(AXAPTA)

Microsoft Dynamics AX eski adıyla Axapta ,  kurumsal kaynak planlaması ihtiyaçlarıyla birlikte tüm iş süreçlerinizi üzerinde geliştirebileceğiniz ve dış sistemlere kolay entegrasyon sağlayacağınız bir platformdur. 

Microsoft Dynamics Ax yeni versiyonuyla beraber  outlook görünümünü uygulamıştır. Böylece çalışanların yeni uygulamaya çok çabuk alışmaları ve aşina oldukları görünüm sayesinde kendilerini daha rahat hissetmeleri amaçlanmıştır.

Microsoft dynamics Ax 36 farklı dil desteği ve 40 tan fazla ülkenin muhasebe mevzuatına uygunluğuyla her şirketin sahip olmak isteyeceği global bir çözümdür.  Ekranlar kullanıcıların aradıkları bilgiye kolay ulaşabilmeleri ve detay bilgiye hızlı erişimi sağlamak için tasarlanmıştır. 

Microsoft Dynamics Ax kurumsal ihtiyaçlara yönelik tüm modülleri içinde barındırır. Bir kaç tıklama ile ihtiyaç duyulan rapor hazırlanabilir ve raporlardan veri kaynaklarına erişim sağlanabilir. Dynamics diğer bütün microsoft uygularıyla entegere  yapısı sayesinde raporlar istenilen formatta (Text , html , word , excel , pdf …) alınabilir. 

Maliyet tasarrufu ve verimliliğin öne çıktığı günümüz iş dünyasında finansal kaynakları etkin biçimde yönetmek büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics AX, finansal yönetimi en doğru ve etkili biçimde gerçekleştirmek isteyen kurumlara hızlı, güvenli ve güvenilir bir yapı üzerinde muhasebe, finansal raporlama ve analiz becerileri kazandırıyor. Microsoft Dynamics AX sayesinde finansal yapıyı analiz etmek için gerekli olan her türlü raporun hazırlanması, varlıkların yönetilmesi son derece kolay biçimde gerçekleştirilebiliyor. Yerel mevzuata uygun yapısı sayesinde Microsoft Dynamics AX, başarısı kanıtlanmış global süreçlerin avantajını yerel koşullarda yaşamayı mümkün kılıyor.

Microsoft Dynamics AX’ ın finans modülü; Finansal Yönetim, Sabit Kıymetler ve İş analizi modüllerinden oluşuyor. Finansal yönetim özelliği sayesinde tekdüzen hesap planı, Türkiye mevzuatına ve koşullarına uygun çek/senet işlemleri, firmalar arası muhasebe ve konsolidasyon, çoklu bütçe, kredi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirken tüm bu süreçler yerel mevzuata uygun, kolay ve güvenli biçimde hayata geçiriliyor, etkin biçimde raporlanabiliyor.

Sabit kıymetler modülünde tüm ticari aktivitelerin muhasebe ve vergi işlemleri için kayıt altına alınması, varlık kayıtlarının tutulması, amortisman işlemlerinin farklı metotlarla gerçekleştirilmesi mümkün oluyor. Tüm bu işlemler, hızlı, tasarruflu ve etkin raporlarla desteklenerek gerçekleştirilebiliyor.

Diğer bir modül olan iş analizinde finansal veriler çok boyutlu analizlerle değerlendirilerek fırsatlar ve olasılıklar ortaya koyuluyor. Pazar taleplerine en hızlı cevabı vermekte büyük öneme sahip olan bu analizler, son derece etkili, uygun maliyetli ve yatırımın geri dönüşünün yüksek olduğu bir yapı içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

İş Analizleri: Çok boyutlu raporlar, arklı verilerin birbiri ile ilişkisinden çıkarımlarda bulunmak için son derece önemlidir. Çok boyutlu raporlama bir küp mantığında çalışır. Kübün her yüzeyi, farklı bir veriyi veya özelliği sembolize eder. Farklı veriler birbirleri ile ilişkilendirip çapraz sorgulamalar kurularak aralarındaki bağlantılar analiz edilir ve sürecin bütününü farklı açılardan görmek mümkün olur. Microsoft Dynamics AX; çok boyutlu raporlar oluşturma, bu raporları etkin biçimde izleme ve karar destek sürecinde bilgiye dönüştürmek için en uygun platformu sağlar. Merkezi yapısı sayesinde Microsoft Dynamics AX, kurum içerisindeki her noktadaki çalışanın her sorusuna cevap bulabileceği bir ortam yaratır. Farklı sistemlerde bulunan verileri kolaylıkla birleştiren Microsoft Dynamics AX, karar süreçlerine önemli katkı yapar. Microsoft Dynamics AX ile işinizin temeline yönelik birçok geniş bir bakış açısına kavuşabilirsiniz. Üreticiler verilerini karşılaştırmak, farklı müşteri profilleri yaratarak bunları elde tutmak ve kazanmak için stratejiler ortaya koymak son derece kolay. Ayrıca tedarikçilerinizi değiştirmek cironuza nasıl bir etki yapar, sipariş süreleri kısalırsa süreçler nasıl etkilenir gibi farklı fırsatları değerlendirmenize imkan verecek soruların yanıtlarını Microsoft Dynamics AX’ın analiz özelliği sayesinde bulabilirsiniz.

Finansal Yönetim: Microsoft Dynamics AX’ ın Finansal Yönetim özellikleri muhasebe, finansal analiz ve raporlama süreçlerinin tamamını kapsarken yerel mevzuata uygun yapısıyla işlerin hızlı ve pratik biçimde akmasını sağlar. Genel muhasebe, borç-alacak işlemleri gibi temel süreçlerden grup şirketleri arasındaki konsolidasyonlar ve elektronik bankacılık uygulamaları gibi kapsamlı süreçlere dek birçok özelliği bünyesinde barındıran Microsoft Dynamics AX, finansal yönetim kavramının her noktasına dokunur. Birden çok para birimiyle çalışmak, finansal verilerin gerçek zamanlı güncellenmesi, nakit akışının etkin yöntemi, kapsamlı raporlar oluşturmak gibi birçok avantaj sunan Microsoft Dynamics AX, kurumların finansal yönetim süreçlerini en verimli hale getirir. Örneğin doğru yönetilmediği zaman sorunlu bir süreç olan muhsebe işlemleri Microsoft Dynamics AX sayesinde otomatize bir yapıya kavuşur. Muhasebe kayıtlarının işlemler sırasında oluşturulması (örneğin satın alma, satış, üretim ve envanter departmanlarında oluşan bilgilerin otomatik olarak muhabeleştirilmesi) ve birçok işlemin otomatik ve bir defa yapılması nedeniyle zaman ve emek tasarrufu sağlanırken, dönem kapamalrı gibi yoğun zamanlarda yapılan hata sayısı azalır ve işlemler hızlanır.

Üretim bir kurumun en kritik ve en önemli süreçlerinden biri. Bu önemli süreçte en üst seviyede verimlilik ve tasarruf sağlamak, üretimi esnek ve özel kılmak büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Microsoft Dynamics AX, üretim sürecini diğer iş fonksiyonları ile entegre biçimde yürütmeyi mümkün kılarak bu avantajın gerçeğe dönüşmesine zemin hazırlıyor. Üretimin etkin kılınması, stok ve bulundurma maliyetlerinin en aza indirilmesi, karmaşık ürünlerin kolaylıkla üretilmesi ve başta hammadde ve bilgi olmak üzere her türlü akışın yönetilmesi Microsoft Dynamics AX’ ın sunduğu özelliklerden sadece birkaçı.

Master Planlama: Microsoft Dynamics AX’ ın Master Planlama özelliği, malzeme akışının tedarikçilerden üretime, üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarını otomatize eden bir araçtır. Microsoft Dynamics AX sayesinde kurumlar, tedarik zincirinin her noktasından edinilen bilgileri üretim ve malzeme tedariği süreçlerinin optimizasyonunda kullanma şansına kavuşur. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, gerçekleştirilen projeleri zaman, kaynak ve iş adımları bazında takip ederek etkinliğin ölçülmesini de sağlar. Bunun sonucunda kapasitenin etkin kullanılması, değişimlere hızlı yanıt verme, teslimatların zamanında ve doğru yapılması, stok süreçlerinin optimizasyonu ve maliyetlerin azaltılması gibi birçok avantaj elde edilir. Günlük aktivitelerden elde edilen veriler,n ışığında oluşturulan raporların, stratejik planlar ile sürekli karşılaştırılması sonucu işin gidişatı ve şirketin genel performansı üzerinde kapsamlı analizler yapmak Microsoft Dynamics AX ile mümkün.

Ürün Kurucu: Müşteri sadakati sağlamak için müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun özelleştirilmiş ürünler ortaya koymak büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics AX; sipariş verme, planlama ve üretim süreçlerini özelleştirilebilir kılarak kurumların müşteri beklentilerinin paralelinde üretim yapmasına imkân verir. Üstelik bu işlem Windows üzerinden veya web ara yüzleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Üretim: Microsoft Dynamics AX, üretim sürecinin tahmin ve önseziye dayalı araçlar ile desteklenmesine imkân vererek verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine zemin hazırlar. Microsoft Dynamics AX sayesinde üretim süreçleri boyunca malzeme akışını izlemek, üretim ve kapasite planlaması yapmak ve çizelgeler yardımıyla (Gannt şeması) üretimin yönetilmesi ve izlenmesini sağlamak mümkün olur. Böylelikle eldeki kaynaklar en iyi şekilde değerlendirirken üretim akışının optimizasyonu sağlanıyor, üretimin esnekliği artar. Ayrıca üretim süreçlerini her noktada izleyebilmek büyük avantajlar sağlar.

Shop floor control: Personel bilgilerinin, hammaddenin ve verilerin akışının etkin kılınması üretim sürecinin akıcılığı için son derece önemli. Microsoft Dynamics AX, bu akışın kesintisiz biçimde gerçekleşmesine imkân vererek üretim sürecinin bütününde akışkanlık sağlar.

Kurumların ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlama sürecinin bütünü olan tedarik zinciri, kurumların en önemli yapılarından biridir. Tedarikçiler ile etkin bir ilişki, güçlü bir iletişim ve verimli bir iş yapısı ortaya koyabilmek; daha kaliteli ürün ve hizmet sunmak, pazardaki değişimlere daha iyi yanıt verebilmek ve daha uygun maliyetler işbirliği mantığı çerçevesinde çalışmak için son derece önemlidir. Tedarik zinciri süreçleri birçok farklı alt süreci içeren ve yüksek seviyede etkileşim gerektiren yapılarından dolayı maliyetli ve karmaşık bir hal alabilir. Microsoft Dynamics AX, tedarik süreçlerindeki bu riskin ortadan kaldırılması için üretim süreçleri ve tedarik zinciri çerçevesinde yürütülen işlemleri entegre ediyor. Bunun sonucunda kurumlar, bir taraftan maliyetlerini düşürme şansı bulurken diğer yandan müşteri taleplerini hızlı ve doğru biçimde karşılayarak rekabet avantajı sağlıyor.

Lojistik: Tedarik süreçlerinin en önemlilerinden biri olan lojistik Microsoft Dynamics AX sayesinde son derece etkin bir yapıya kavuşur. Satın alma, üretim, müşteri talepleri, stok ve diğer kilit alanlarda tüm kuruma entegre bir yapı sağlayan Microsoft Dynamics AX, ürün ve hizmet üretim sürecinin ilk aşamasından sonuna dek verimli ve güçlü bir platform ortaya koyar. Satış ve talep tahminlerinden stok kontrolüne dek her noktada satın alma ve stok süreçlerini optimize eden Microsoft Dynamics AX, önemli ölçüde maliyet tasarrufuna imkân verir.

Master Planlama: Microsoft Dynamics AX’ ın Master Planlama özelliği, malzeme akışının tedarikçilerden üretime, üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarını otomatize eden bir araçtır. Microsoft Dynamics AX sayesinde kurumlar, tedarik zincirinin her noktasından edinilen bilgileri üretim ve malzeme tedariği süreçlerinin optimizasyonunda kullanma şansına kavuşur. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, gerçekleştirilen projeleri zaman, kaynak ve iş adımları bazında takip ederek etkinliğin ölçülmesini de sağlar. Bunun sonucunda kapasitenin etkin kullanılması, değişimlere hızlı yanıt verme, teslimatların zamanında ve doğru yapılması, stok süreçlerinin optimizasyonu ve maliyetlerin azaltılması gibi birçok avantaj elde edilir. Günlük aktivitelerden elde edilen veriler, ışığında oluşturulan raporların, stratejik planlar ile sürekli karşılaştırılması sonucu işin gidişatı ve şirketin genel performansı üzerinde kapsamlı analizler yapmak Microsoft Dynamics AX ile mümkün.

Ürün Kurucu: Müşteri sadakati sağlamak için müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun özelleştirilmiş ürünler ortaya koymak büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics AX; sipariş verme, planlama ve üretim süreçlerini özelleştirilebilir kılarak kurumların müşteri beklentilerinin paralelinde üretim yapmasına imkân verir. Üstelik bu işlem Windows üzerinden veya web ara yüzleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Üretim: Microsoft Dynamics AX, üretim sürecinin tahmin ve önseziye dayalı araçlar ile desteklenmesine imkân vererek verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine zemin hazırlar. Microsoft Dynamics AX sayesinde üretim süreçleri boyunca malzeme akışını izlemek, üretim ve kapasite planlaması yapmak ve çizelgeler yardımıyla (Gannt şeması) üretimin yönetilmesi ve izlenmesini sağlamak mümkün olur. Böylelikle eldeki kaynaklar en iyi şekilde değerlendirirken üretim akışının optimizasyonu sağlanıyor, üretimin esnekliği artar. Ayrıca üretim süreçlerini her noktada izleyebilmek büyük avantajlar sağlar.

Ticaret: Bu özelliği sayesinde Microsoft Dynamics AX, satış ve satın alma süreçlerini otomatize ediyor ve kurum içi işlemlerin basit bir yapıya kavuşmasını sağlar. Ticari anlaşmaların etkin yönetilmesiyle birlikte müşteriler ile güçlü bir etkileşim kurulmasını mümkün kılan Microsoft Dynamics AX, tüm ticari işlemlerin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesiyle birlikte önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı elde edilmesine zemin hazırlar.

Ambar Yönetimi: Microsoft Dynamics AX ambar işlemlerinin özelleştirilmesine ve ilgililerin spesifik beklentileri çerçevesinde gerçekleştirilmesine imkân sağlar. Mevcut depolama alanının içeriğinin en doğru biçimde tasarlanmasını mümkün kılan Microsoft Dynamics AX, maliyet tasarrufu sağlarken depolama süreçlerini de basitleştirir. Ambar yönetimini etkin kılan Microsoft Dynamics AX, sistemdeki stok miktarını gerçek zamanlı olarak görmenizi ve müşterilerden gelen talepleri her daim karşılayabilmenizi mümkün kılarken soksuz kalma riskini de minimize eder.Tedarikçiler ile ortak bir veri tabanı kullanılarak sistem entegrasyonu en üst seviyede sağlanırken, tedarikçilere ulaşan siparişlerin doğru ve hatasız olması da sağlanır.

Günümüzde kurumların en büyük varlığı ellerindeki kaliteli ve kalifiye insan kaynağı. Bu kaynağı oluşturmak, elde tutmak ve iş amaçlarına paralel olarak en verimli biçimde kullanmak günümüz şirketleri için vazgeçilmez hale geldi. Microsoft Dynamics AX, insan kaynaklarını kurumun her noktasında yönetmek ve en verimli biçimde kullanabilmek için gerekli olan tüm araçları sunarak şirketlerin verimliliğine büyük ölçüde katkıda bulunuyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi I, II, III : Microsoft Dynamics AX, çalışan bilgilerinin yapılandırılmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir biçimde tutulmasına ve insan kaynakları sürecinde gerekli olan her türlü dokümantasyonun en kolay biçimde oluşturulmasını mümkün kılar. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, İK süreçlerindeki başarılı uygulamaların standartlaştırılması, insan kaynağı ile en etkili iletişimin kurulacağı mecraların oluşturulması gibi konularda da komple bir yapı sağlar. Microsoft Dynamics AX ile insan kaynağının iş amaçları çerçevesinde oluşturulması, geliştirilmesi yönünde bir yol haritası oluşturulmasına da olanak sağlar.

Anketler: Pazarlama ve satış sürecinde bir diğer önemli konu, müşterilerin beklentilerini ve fikirleri hızlı ve doğru biçimde alabilmek. Microsoft Dynamics AX, müşterilere ve hatta çalışanlara yönelik çevrimiçi anketlerin kolaylıkla hazırlanmasına imkân vererek bu bilgi akışını etkinleştirir. Bu anketlerin hazırlanması, hiçbir teknik bilgiye gerek olmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu anketleri üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları ve ihtiyaç duyan tüm yetkililer kolaylıkla oluşturup kullanabilir.

İş Süreçleri Yönetimi: İş amaçlarına ve iş stratejilerine en uygun süreçlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesini sağlayan Microsoft Dynamics AX, zamanlamalar, sorumluluklar, öncelikler ve durum bilgileri gibi birçok parametre ışığında işin en akıcı ve doğru biçimde gerçekleşmesine imkân verir.

Kurumsal Karne: Microsoft Dynamics AX, temel performans kriterleri ışığında işin akışının belirlenen amaçlara uygunluğunu ortaya koyacak araçları sağlar. Böylelikle kurumlar, amaçları çerçevesinde performansın durumunu net biçimde görme imkânına kavuşur.

Günümüzde kurumlar birçok soruya doğru yanıtları hızlı biçimde bulmanın çabasını veriyorlar.

  • En değerli müşterilerimiz kim?
  • Şirketin finansal yapısı sağlıklı mı?

Hangi tedarikçilerle çalışmak gerekli?

Bu soruların doğru yanıtları güçlü ve etkili bir analiz ve raporlama yapısında gizli. Microsoft Dynamics AX, işinizin geneline farklı açılardan bakmanızı sağlayacak, herkesin yetkileri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bilgiye kolaylıkla erişebildiği bir yapı sunarak işin bütününü görmeye imkân sağlıyor.

İş Analizleri: Çok boyutlu raporlar, arklı verilerin birbiri ile ilişkisinden çıkarımlarda bulunmak için son derece önemlidir. Çok boyutlu raporlama bir küp mantığında çalışır. Kübün her yüzeyi, farklı bir veriyi veya özelliği sembolize eder. Farklı veriler birbirleri ile ilişkilendirip çapraz sorgulamalar kurularak aralarındaki bağlantılar analiz edilir ve sürecin bütününü farklı açılardan görmek mümkün olur. Microsoft Dynamics AX; çok boyutlu raporlar oluşturma, bu raporları etkin biçimde izleme ve karar destek sürecinde bilgiye dönüştürmek için en uygun platformu sağlar. Merkezi yapısı sayesinde Microsoft Dynamics AX, kurum içerisindeki her noktadaki çalışanın her sorusuna cevap bulabileceği bir ortam yaratır. Farklı sistemlerde bulunan verileri kolaylıkla birleştiren Microsoft Dynamics AX, karar süreçlerine önemli katkı yapar. Microsoft Dynamics AX ile işinizin temeline yönelik birçok geniş bir bakış açısına kavuşabilirsiniz. Üreticiler verilerini karşılaştırmak, farklı müşteri profilleri yaratarak bunları elde tutmak ve kazanmak için stratejiler ortaya koymak son derece kolay. Ayrıca tedarikçilerinizi değiştirmek cironuza nasıl bir etki yapar, sipariş süreleri kısalırsa süreçler nasıl etkilenir gibi farklı fırsatları değerlendirmenize imkan verecek soruların yanıtlarını Microsoft Dynamics AX’ ın analiz özelliği sayesinde bulabilirsiniz.

Finansal Yönetim: Microsoft Dynamics AX’ ın Finansal Yönetim özellikleri muhasebe, finansal analiz ve raporlama süreçlerinin tamamını kapsarken yerel mevzuata uygun yapısıyla işlerin hızlı ve pratik biçimde akmasını sağlar. Genel muhasebe, borç-alacak işlemleri gibi temel süreçlerden grup şirketleri arasındaki konsolidasyonlar ve elektronik bankacılık uygulamaları gibi kapsamlı süreçlere dek birçok özelliği bünyesinde barındıran Microsoft Dynamics AX, finansal yönetim kavramının her noktasına dokunur. Birden çok para birimiyle çalışmak, finansal verilerin gerçek zamanlı güncellenmesi, nakit akışının etkin yöntemi, kapsamlı raporlar oluşturmak gibi birçok avantaj sunan Microsoft Dynamics AX, kurumların finansal yönetim süreçlerini en verimli hale getirir. Örneğin doğru yönetilmediği zaman sorunlu bir süreç olan muhsebe işlemleri Microsoft Dynamics AX sayesinde otomatize bir yapıya kavuşur. Muhasebe kayıtlarının işlemler sırasında oluşturulması (örneğin satın alma, satış, üretim ve envanter departmanlarında oluşan bilgilerin otomatik olarak muhabeleştirilmesi) ve birçok işlemin otomatik ve bir defa yapılması nedeniyle zaman ve emek tasarrufu sağlanırken, dönem kapamaları gibi yoğun zamanlarda yapılan hata sayısı azalır ve işlemler hızlanır.

Rekabetin zaman baskısı yarattığı, bütçelerin en verimli biçimde kullanılmasının zorunlu olduğu günümüz iş dünyasında proje yönetiminin önemi daha da artıyor. Microsoft Dynamics AX, kısa ve uzun vadeli tüm projelerin en etkin biçimde yönetilmesini mümkün kılıyor. İnternet üzerinden bilgi paylaşımına imkân vermesi ile projelerin akıcılığını artıran Microsoft Dynamics AX, kurum içinde ve dışında her türlü projenin en etkin biçimde yönetilmesini sağlıyor.

Proje: Microsoft Dynamics AX, kısa ve uzun vadeli tüm projelerin tümünde en etkin finansal kontrolün sağlanmasına imkân verir. Proje modülü, proje hiyerarşisinin etkin biçimde kurulması, zaman, maliyet ve malzeme kaydının etkin biçimde yapılması, projelerin finansal olarak takip edilmesi ve aynı anda birden fazla projenin yürütülebilmesi gibi gelişmiş özellikleri içerir. Bu basit ve etkili modül sayesinde Microsoft Dynamics AX, projeler üzerinde her türlü finansal unsurun yönetilmesini mümkün kılar.

Kurumsal Portal: Günümüzde bilgi, kurumların en önemli değeri haline geldi. Bilgiyi kurum içerisinde ve dışında etkin biçimde paylaşmak başarının ilk şartı. Microsoft Dynamics AX, Kurumsal Portal özelliği sayesinde bilgi paylaşımını etkili, düşük maliyetli ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturur. Kurum içerisinde bilgi paylaşma süreçlerinde kişiselleştirilmiş, farklı ihtiyaçlara yönelik web tabanlı yapılar oluşturmaya imkân veren Microsoft Dynamics AX, çalışanların her noktadan istedikleri bilgiye ihtiyaçları çerçevesinde erişmesini sağlar. Müşteriler, iş ortakları gibi kurum dışı ilgililer ile bilginin paylaşılması süreci de Microsoft Dynamics AX sayesinde özelleştirilebilen bir yapıya kavuşur. Bunun sonucunda müşterilere özel self servis alanlar yaratmak, iş ortaklarıyla daha etkin iletişim kurmak ve tüm bunları internet üzerinden kolaylıkla ve düşük maliyetlerle yapmak mümkün olur. Microsoft Dynamics AX kullanan şirketler, müşterilerinden gelen verileri çok kısa zamanda tedarikçileri ile üstelik tedarikçilerin ihtiyaç duyduğu içerik formatında paylaşarak verilen siparişlerin akıcı ve hatasız gerçekelştirilmesi becerisini kazanır. Kurumsal Portal kapsamında iç ve dış iletişimin benzersiz bir bütünleşmesi söz konusu olduğu için tedrikçilerden veya değer zincirinin diğer üyelerinden gelen her türlü mesaj, anında ilgililere aktarılır bilgilenmesi gereken herkese ulaştırılır.

Kurumsal Portal Kuralları: Oluşturulan kurumsal yapı üzerinde kullanıcıların gerek duydukları her işlemi kolaylıkla ve en az eğitim ihtiyacıyla gerçekleştirebilmeleri büyük avantaj sağlar. Bu bağlamda Microsoft Dynamics AX, çalışanların dünyanın her yerinden ihtiyaç duyacakları bilgilere kolaylıkla erişmelerini mümkün kılmak için biçimlendirilmiş, önceden tanımlanmış roller atanmasına imkân verir. Bu roller, sayesinde farklı kullanıcıların özellikleri önceden tanımlanarak süreçler otomatize edilir. Böylelikle kullanıcıların sadece ihtiyaç duydukları konular ile ilgili doğru ve yeterli bilgiye erişmesi mümkün kılınır. İşlemler çok daha hızlı ve akıcı biçimde gerçekleştirilir.

Commerce Gateway: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Biztalk Server ile entegre biçimde çalışarak kurum içerisinde ya da dışında iş süreçlerinin en etkin biçimde gerçekleşmesine imkân verir. İster çalışan, ister müşteri isterse diğer ilgililerden birinden gelsin, değişen taleplere anında yanıt verme becerisine sahip olmak isteyen şirketler için Microsoft Dynamics AX, vazgeçilmez bir yapı sunar.