PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ/

Birlesik Uzmanlar Bilişim, proje yönetimindeki başarının sadece ‘proje yönetimi üçgeni’ unsurlarına değil, aynı zamanda proje paydaşlarının (Proje ekibi, proje sponsoru, üst yönetim, kullanıcılar vb.) memnuniyetine de bağlı olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle hareket eden deneyimli danışman kadro, müşteri proje ekibi ile birlikte belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütür, proje planındaki kilometretaşları’nda ürettiği dokümanlar ve toplantılar ile projenin sağlıklı ilerlemesini sağlar. Bu süreçte Microsoft Dynamics metodolojilerinden faydalanır.

 PROJE AŞAMALARI
ANALİZ    Mevcut durum analizi yapılarak tüm iş süreçleri incelenir ve dokümante edilir. İş süreçlerindeki eksiklikler belirlenir, iyileştirme ve sadeleştirme çalışmaları yapılır, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni iş süreçleri tasarlanır (BPM & BPR). Arayüz, uyarlama ve veri dönüşüm ihtiyaçları belirlenir. Anahtar kullanıcı eğitimleri verilir.
TASARIM    Tüm iş süreçleri ve ihtiyaçların tanımlanmasından sonra bu ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli uyarlamalar, ara yüzler ve veri aktarım araçları tasarlanır. İstenilen durumdaki iş süreçleri ve sistemle bağlantı sağlayacak ara yüzler tanımlanır. Bu sayede şirketin ihtiyaç duyacağı özel yazılım geliştirme noktaları belirlenmiş olur.
PROTOTİP     Tasarımda belirlenen tüm uyarlamalar, özelleştirmeler, arayüz değişiklikleri, yeni arayüzler ve veri aktarım programları, proje planına uygun şekilde geliştirilir ve test edilir. Şirket ile ilgili tüm veriler bu aşamada toplanır ve yeni sistemin kullanabileceği şekle dönüştürülür. Sistem testleri ve prototip çalışması anahtar kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.
PİLOT     ÇALIŞMA    Anahtar kullanıcılar tarafından kullanım dokümanları hazırlanır ve son kullanıcılara eğitimleri verilir. Temel verilerin girişi tamamlanır. Diğer sistemlerden aktarılacak verilerin sisteme aktarımı gerçekleştirilir. Yönlendirme Komitesi ile yapılacak bir toplantıda sistemin canlı kullanıma hazır olduğu gösterilir. Açık sorunlar ve çözüm planı sunulur. Yönlendirme Komitesi’nin onayı ile sistem devreye alınır.  Proje ekibinin projeyi değerlendireceği bir toplantı yapılır. Gerekli değerlendirmeler ve sorunların çözülmesinden sonra proje kapanışı gerçekleştirilir.
BAKIM ve DESTEK    Canlı kullanım desteği, yeni sürümlere geçiş ve bakım gibi hizmetler bakım anlaşmaları çerçevesinde sağlanır. Bu süreçte telefon, e-posta, uzaktan erişim veya yerinde destek gibi araçlarla destek hizmeti verilir.