Ürünler Ve Çözümler

Bordro Yönetimi - PayrollPRO

Küçük ya da büyük işletme fark etmeksizin kurumlar için en önemli değer çalışanlarıdır ve bu değerin doğru yönetilmesi onları rekabet yarışında güçlü kılacak ve ileriye taşıyacak itici güçtür. İnsan kaynağını verimli bir şekilde yönetmek isteyen kurumların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri ise Bordro sürecini doğru yönetmektir. Bordro sürecini sistematik ve doğru bir biçimde yönetemeyen kurumlar kanuni veya maddi açıdan problemlerle karşılaşabilmektedir. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (eski adıyla AX) ürünü üzerinde geliştirilen Payroll PRO ile Bordro süreçlerinizi uçtan uca yönetebilir, kontrol edebilir ve raporlayabilirsiniz.

 • Payroll PRO, Bordro ile ilgili bütün süreçleri tek bir platform üzerinden hatasız olarak yönetmenize olanak tanır. Bunun yanı sıra, ERP sistemi ile tam entegre çalışarak gerekli bilgilerin muhasebe modülüne otomatik olarak aktarılmasını sağlar.
 • Payroll PRO, kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, mevzuatsal değişiklikleri de takip ederek sürekli olarak güncellenir.

Ek çalışma olmadan, tüm süreçlerinizle entegre!

 • Payroll PRO, ek çalışmaya ihtiyaç duymaksızın Dynamics 365 for Finance and Operations muhasebe modülü ile entegre çalışır. Böylece, bordro ve muhasebe işlemleriniz için ayrı yazılımlar kullanmanıza ya da ek maliyetlerle entegrasyon yapmanıza gerek kalmaz.

Maksimum güvenlik!

 • Çalışanlarınızın maaş bilgilerinin gizliliği ile ilgili endişe etmenize artık gerek kalmadı. Payroll PRO şifreleme özelliği ile sistem yöneticileri dahi çalışan maaş bilgilerini göremez.

Özellikler

1. Çalışan Düzenlemeleri

 • Payroll PRO çalışan formu, sistem içerisindeki standart çalışan formu ile entegre edilmiştir ve hem İK hem de Bordro süreçleri aynı çalışan formu üzerinden yönetilebilir.
 • Çalışanların SGK işyerleri arasındaki transferleri veya aynı anda birden fazla iş yerinde çalışması içi gerekli altyapıyı sunar.
 • Farklı SGK işyerlerinde çalışılması durumunda kümülatif gelir vergisi, AGİ ödemeleri, izin hakkedişlerinin takibi kolaylıkla yapılabilir.
 • İşe yeni alınan personeller otomatik olarak BES kapsamına alınabilir, deneme süreleri ve iş güvencesi başlangıç tarihleri takip edilebilir.           

2. İzin Takip Sistemi

 • Personelin yaşı ve çalışma yılı gibi parametrelere göre hakkettiği yıllık izinler hesaplanabilir.
 • Yıllık izin dışında takibi yapılmak istenen diğer ücretli izinler için manuel hakediş girilebilir.
 • Kullanılan ya da kullanılması planlanan izinler personel ya da yöneticisi tarafından sisteme tanımlanabilir.

3. Puantaj Oluşturma

 • İşe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, bordro çalışma takvimi ve personel izin işlemleri dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak puantajlar oluşturulabilir. PDKS sistemleri ile entegrasyona açıktır.

4. Özel Kesintilerin Uygulanması

 • İcra, nafaka, avans, taksitli borç, BES vb. gibi özel kesintiler otomatik olarak takip edilebilir.

5. Bordro ve Teşvik Hesaplama İşlemleri

 • Bordro ve teşvik hesaplama işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılabilir. Fiili çalışma süreleri, Arge teşvikleri, engellilik, özel sigorta vergi muafiyetleri, tüm aktif SGK ve vergi teşvikleri, devreden SGK matrah takibi gibi bütün güncel bordro mevzuatları desteklenmektedir.

6. Tazminat Hesaplama

 • Kanun ve mevzuatlara uygun olarak kıdem, ihbar ve yıllık izin tazminat hesaplamaları yapılabilir.
 • Yapılan hesaplamalar sadece raporlama amaçlı olarak kullanılabilir veya personel işten çıkarıldığında otomatik olarak bordroya kazanç veya kesinti olarak eklenebilir.

7.Muhasebe ve Finans Entegrasyonu

 • Muhasebe tahakkuk günlüğü otomatik olarak oluşturulabilir.
 • Banka ödeme dosyaları oluşturulabilir.
 • Kesinti ödeme dosyaları (BES, İcra, Nafaka, Avans vb.) oluşturulabilir.

8. Şifreleme Özelliği

 • Sistem standardında yer alan yetkilendirme fonksiyonuna ek olarak, Payroll PRO şifreleme özelliği ile yetkili olmayan personelin maaş ve maaş bilgisi içeren tüm form ve raporlara erişmesi engellenmiştir. Yetkilendirmeye ek olarak ilgili form ve raporların şifre ile koruma altına alınması sayesinde sistem yöneticileri dahi personellerin maaş bilgilerine ulaşamaz ve şifreli alanlara erişmeye çalışan kullanıcıların bilgileri de güvenlik amacıyla kayıt altında tutulur. Ayrıca, şube yapısı ile çalışan işletmeler için her SGK iş yerindeki sorumlunun kendi işletmesine ait bilgileri görüntülemesi sağlanabilir. 

9. Maaş Avans Talep Süreçleri

 • Maaş avans talepleri iş akışına gönderilerek ilgili kişiler tarafından onaylanması sağlanabilir. Her bordro dönemi için hangi tarihler arasında maaş avans talebi yapılabileceği, maaşına göre avans isteyebileceği tutarlar, personele tanımlı icra, nafaka ve borç gibi kesintileri düşerek otomatik olarak hesaplanabilir.

10. Belge Takip Formu

 • Personellerin işe girişte teslim etmeleri gereken belgeleri getirip getirmediği kontrol edilebilir.
 • Teslim edilen belgeler taratılarak sisteme yüklenebilir.

11. Yasal Bildirimler

 • XML dosyası oluşturulması ve eklere aktarılması
 • Aylık İşgücü Çizelgesi
 • Çalışan Kimlik Bildirme Belgesi
 • İş Kazası Bildirim Formu (son yayınlanan formata uygundur)
 • Vizite Kağıdı

12. Raporlar

 • Bordro İcmal Raporu
 • Çarsaf Bordro
 • Ücret Bordrosu
 • Çalışma Belgesi
 • Ücret Geçmişi Raporu
 • Doğum Günleri Raporu
 • Çalışan Özgeçmiş Raporu
 • Tazminat Föyü

Sık Sorulan Sorular

Personel ile ilgili hangi bilgiler yönetilebiliyor?

 • Personel özlük bilgileri, SGK bilgileri, zimmetleri, kara listeye alınan personel listesi, yaralanma ve hastalık kayıtları, eğitim ve kurs kayıtları, pozisyon ve pozisyon hiyerarşisindeki yerleri, sertifika bilgileri, ehliyet, pasaport, vize bilgileri, her türlü belgeleri, yetkinlikleri, mesleki deneyimleri gibi birçok bilgi takip edilebilir.

Personellere ait bilgiler için veri güvenliği nasıl sağlanıyor?

 • Standart Dynamics 365 for Finance and Operations yetkilendirme özellikleri ile yalnızca yetkili kişilerin personellerle ilgili verileri görmesi sağlanır. Buna ek olarak, Payroll Pro kapsamında geliştirilen şifreleme özelliği sayesinde maaş ve kazanç bilgilerinin görüldüğü tüm tablo, form ve raporlarda, şifte ile koruma sağlanarak sistem yöneticilerinin dahi bu bilgilere erişimi engellenir. Ayrıca ilgili yerlere kim, ne zaman erişmeye çalışmış gibi hareketlerin dökümü de tutulur.

Şirket, SGK işyeri, departman, masraf merkezi gibi ayrımlara göre raporlamalar yapılabiliyor mu?

 • Tüzel kişilikler, her bir tüzel kişiliğin altındaki SGK işyerleri, departmanlar ve masraf merkezleri gibi tanımlar yapılabilir. Personeller üzerinde bu bilgiler seçilerek her türlü hesaplama ve raporlamalar bu bazda yapılabilir. Aynı personelin farklı tüzel kişilikler, SGK işyerleri veya departmanlar arasında transferine ya da aynı anda aktif olarak farklı işyerlerinde çalışmasına olanak sağlar. Böylece personel maliyetleri, SGK bildirimleri gibi yasal ve şirkete özel raporlar kolayca oluşturulabili

Personeller kendilerine özel hangi işlemleri sistem üzerinden yapabiliyor?

 • Maaş avans, iş avans, izin ve masraf onay talepleri, buna ek olarak kendi bordrolarını ve izin bakiyelerini sorgulama gibi işlemleri hem mobil hem de web tarayıcısı üzerinden yapabilirler.

Hangi teşvik kanunlarını destekliyor?

 • SGK tarafından yayınlanan tüm yasal teşvikler, SGK payları ve vergi indirimi açısından desteklenir. Teşvik kurulumundaki esneklik sayesinde yeni yayınlanan teşvik kanunları da parametrik olarak hızlıca desteklenebilir.

Hangi özel kesintiler yönetilebiliyor?

 • Nafaka, İcra, BES, avans, taksitli avans, ceza, mesleki kesintiler, sendika ve dayanışma aidat kesintileri gibi tüm özel kesintiler yönetilebilir. İcra ve BES hesabında, ilgili dosyalar personel üzerinde tanımlandıktan sonra her dönemde ne kadar kesinti yapılacağını sistem otomatik olarak hesaplar.

Hangi resmi bildirimler sistemden alınabiliyor?

 • XML dosyaları, aylık işgünü bildirimi, çalışan kimlik bilgilendirme belgesi, vizite kağıdı ve iş kazası bildirim formu gibi bildirimler sistemden alınabilir.

Tazminat hesapları yapılabiliyor mu?

 • Tazminat karşılığı ayrılması ya da işten çıkışlar için kıdem, ihbar ve yıllık izin tazminat hesaplama işlemleri yapılabilir. Kıdem ve ihbar hesabında giydirilmiş ücret üzerinden, izin tazminat hesabında ise çıplak ücret üzerinden hesaplama yapılır.

Puantajlar nasıl oluşturuluyor?

Puantajlar farklı yöntemler ile oluşturulabilir:

 • Personel işe giriş tarihleri, işten çıkış tarihleri, bordro takvimleri ve izin kayıtları gibi bilgilerin sisteme tanımlanarak toplu puantaj oluşturulması
 • Dynamics 365 for Finance and Operations standardında yer alan Excel aktarım özelliğinin kullanılması
 • Kullanılan mevcut bir PDKS sistemi varsa, bu sistemle entegrasyon yapılması
 • Manuel giriş yönteminin kullanılması

Personellere bordroları nasıl iletiliyor?

 • Bordrolar personellere toplu olarak mail yoluyla gönderilebilir, ücret pusulaları sistemden alınıp iletilebilir ya da doğrudan mobil uygulama ya da tarayıcı üzerinden sisteme erişerek incelemeleri sağlanabilir.

Muhasebe entegrasyonu nasıl yapılıyor?

 • Aylık bordro tahakkuk ve teşvikleri sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulup muhasebe bölümüne iletilir. Ayrıca banka ödeme dosyası, icra, nafaka, BES ve avans gibi kesintilere ait ödeme dosyaları da sistem üzerinden oluşturulur.

Demo için Size Ulaşalım

İsim Soyisim
Telefon
E-Mail
Teklif İste