Ürünler Ve Çözümler

E-Defter

Elektronik Defter Uygulaması Nedir?

Elektronik defter çalışmaları ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale getirilmiştir. Elektronik defter uygulaması ile;

• Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükler değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize edilerek bu defterlerin değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağı garanti altına alınacaktır.

• Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülükleri ortadan kaldırılacaktır.

• Uzaktan denetim yapılabilmesi mümkün hale gelecektir.

• Uluslararası ortak denetime imkan sağlanacaktır.

• Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel, hem de iç ve dış denetim ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlanacaktır.

 

Elektronik Defterin Faydaları 

• Baskı, kağıt, posta giderlerinin azalması

• Arşivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalması

• Kağıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kağıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi

• Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması

• İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi

• Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlanması

• XBRL-GL veri formatı sayesinde, firmalardan çeşitli sebeplerle (bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatında bilgiler sunulabilmesi.


 

Teklif İste