Ürünler Ve Çözümler

E-Fatura

Elektronik faturalama, oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalaşma biçimidir. Elektronik fatura düzenlemek ve göndermek isteyen Anonim Şirket veya Limited Şirket statüsünde bulunan mükellefler ve kamu kurumları, Elektronik Fatura Uygulaması üzerinde oluşturdukları kullanıcı hesapları ile;

• Kayıtlı kullanıcılara elektronik fatura gönderebilmektedir.

• Kayıtlı kullanıcılardan elektronik fatura alabilmektedir.

• Gönderilen veya alınan elektronik faturalarını bilgisayarlarına indirerek, elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilmektedir.

 

Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-Faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-Faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-Faturayı kabul etmek zorundadır.

 

Ticari Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-Fatura Uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

Dynamics Ax üzerinde geliştirilen E-Fatura çözümümüz entegrasyon ve entegretör yöntemi ile çalışabilmektedir. Birleşik Uzmanlar E-fatura çözümü avantajları;

Ax E-fatura modülü ile tek sistem üzerinden tüm yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz

Ayrı bir portal veya sisteme ihtiyaç duyulmaz

Mevcut AX süreçleriniz ile bütünleşiktir

AX ortamınıza minimum müdahale ile kurulum gerçekleşir

Fatura verilerinin arşivlenmesi, arşivden getirilmesi kolay ve hızlıdır

Kullanıcı yönetim ve yetkilendirme imkanı sağlar

Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinin kısalmasını sağlar

e-defter ve e-beyanname gibi diger süreçlere entegre edilebilir,

Uygulama izlenebilir bir altyapısı vardır.

Teklif İste