Products And Solutions

E-Ledger

What is E-Ledger Application?

Elektronik defter çalışmaları ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale getirilmiştir. Elektronik defter uygulaması ile;

• The requirements related to the creation of the journal records shall be revised in accordance with the changing technological and administrative needs. The stability, integrity, and source of these journals shall be guaranteed relatedly.

• The obligation to print, approve and store the documents will be removed.

• Remote control will be possible.

• Providing a platform for international common controlling

• A common format and standard will be provided for administrative, internal and external audit needs of international companies operating in different legal environments.

 

Benefits of E-Ledger

• Reducing the cost of printing and mailing

• Decreasing the cost of archiving significantly

• Preventing the wastage of paper through paper savings and improving the vision of "Paperless Office"

• Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması

• Improvement of the management and audit activities of the organizations through the existence of a standard data format for internal and external audits

• Savings in the harmonization costs of multinational companies exposed to different legal regulations in different countries through the XBRL technology, an internationally recognized digital information flow tool in the field of accounting and financial reporting

• Through the XBRL-GL data format, companies can provide information in a standard data format for other public and private sector institutions that require information and reporting for various reasons (such as the evaluation of credit claims in banks).

 

Elektronik Defterin Faydaları 

• Baskı, kağıt, posta giderlerinin azalması

• Arşivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalması

• Kağıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kağıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi

• Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması

• İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi

• Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlanması

• XBRL-GL veri formatı sayesinde, firmalardan çeşitli sebeplerle (bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatında bilgiler sunulabilmesi.


 

We contact you for a demo

Name Lastname
Phone
E-Mail
Teklif İste