Products And Solutions

UFRS Çözümü

Bilanço, Gelir tablosu, Öz sermaye değişim ve Nakit akım tablosu hazırlanması için gerekli hesap tanımlarının yapılabildiği, tek tüzel kişilik içerisinden ikincil bir defter tutulmak suretiyle ufrs raporlamalarına baz veri oluşturmaya yarayan bir çözümdür. Ortalama döviz kuru, dönem sonu kuru gibi parametrelerle hesaplamalar yapılabilmekte, karşılaştırmalı tablolar hazırlanabilmektedir.

We contact you for a demo

Name Lastname
Phone
E-Mail
Teklif İste