Ürünler Ve Çözümler

İnşaat ve Proje Çözümü - CONSPRO

Etkin Proje Yönetimi

Proje yönetiminde başarının ilk adımı, gerçekçi bütçe ve kilometre taşlarının oluşturulması ile başlar, bu doğrultuda kaynakların en iyi şekilde koordine edilmesiyle süreç devam eder. Aktivitelerin, maliyetlerin, gelirlerin anlık raporlanması ve bilgiye kolay ulaşım, proje yöneticilerine hem zaman kazandırabilir hem de proaktif kararlar almasına yardımcı olabilir. Zamanın doğrudan paraya dönüşebildiği bu sektörde, sahadan bilgi toplamak için gereğinden fazla zaman harcanması sıkça rastlanan bir durumdur. Tüm bu ihtiyaçlar, entegre bir sistem içinde otomatize edilerek projenin zamanında ve planlanan bütçe içinde tamamlanması, doğru bilgi akışının hızlandırılmasıyla çözüm bulacaktır.

Sektörel Çözüm

Bu bakış açısıyla Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation platformunda geliştirdiğimiz İnşaat çözümümüz size anlık, doğru, istenildiğinde detaylandırılabilen, analiz gücü yüksek bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde sunar. Tüm birimleri içine alarak yürütülen iş süreçlerinde, bilgiler kaynağında sisteme girilir. Ana süreçler, elektronik iş akışı ile birimler arasında güvenli bir şekilde ve iş bölümü sağlanarak sürdürülür. Böylece her birim, sistemdeki rolü gereği ve sorumlulukları dahilinde etkin bir proje yönetimine gerekli katkıyı sağlamış olur.

Dynamics 365 Finance and Operation Maliyet Yönetimi

Dynamics 365 Finance and Operation’ta süreç, projelerin ve bunlara bağlı pozların(BOQ) veya aktivitelerin tanımlanması ile başlar. Ardından işveren sözleşmeleri tanımlanarak bütçelenen gelirler belirlenir.

Tanımlanan her poz/aktivite numarası için maliyet analizleri yapılarak birim ilerleme için gerekli olan kaynaklar (malzeme, makine-ekipman, işçilik, alt yüklenici giderleri, genel giderler vb.) sisteme girilir. Aylık keşif miktarları girilir ve aylık bazda proje bütçeleri oluşturulur.

Dönem içerisinde, poz/aktivite bazında sarf edilen/kullanılan malzeme, makine-ekipman, işçilik ve alt yüklenici giderleri, genel giderler, farklı birimler tarafından sisteme girilerek gerçekleşen maliyetler oluşturulur. İşçilik giderleri bordro modülünden, Alt yüklenici giderleri alt yüklenici sözleşme ve hakedişleri modülünden, malzeme giderleri stok modülünden derlenerek maliyet yönetimi modülünde tüm veriler toplanır. Dönemlik gerçekleşen gelirler ise işveren hakedişleri ile oluşturulur. Böylece gelir ve giderler için bütçelenen/gerçekleşen karşılaştırılması proje/aktivite/dönem/kaynak bazında yapılabilir. Bütçeler kolayca revize edilebilir ve revizyonlar arası karşılaştırma raporları alınabilir.

Demo için Size Ulaşalım

İsim Soyisim
Telefon
E-Mail
Teklif İste